Консалтинг

Консалтинг – послуги, що надаються незалежними і професійно підготовленими фахівцями з метою допомогтикерівникові організації в діагностиці, аналізі та практичному вирішенні управлінських та виробничих питань.

Консалтингові послуги аудиторської компанії “Еккаунт” – це чітке вирішення питань і завдань у сфері бухгалтерського,податкового та господарського законодавства, які виникають в процесі діяльності будь-якого динамічно розвиваєтьсясуб’єкта підприємництва. Ми проводимо аналіз таких завдань і питань c наступною розробкою й пропозицією їхпрактичного і своєчасного вирішення, спрямованого на збереження і збільшення Вашого капіталу.