Due Diligence

Фінансовий аудит існуює для того, щоб посилити довіру до заяв керівників про те, що фінансова звітність достовірновідображає фінансовий стан організації, а також результати діяльності підприємства для акціонерів та іншихзацікавлених сторін.

Він призначений для незалежної оцінки виключно фінансової інформації підприємства з метою:
1. опису даних балансу і фінансових звітів на певну дату;
2. розрахунку показників фінансової стабільності, ліквідності та інших;
3. визначення чинників, які впливають на фінансове становище підприємства;
4. визначення тенденцій у зміні фінансового становища.

Результати фінансового аудиту є оприлюднення незалежного думку про те, що фінансові звіти обгрунтовані, коректні,повні і точно представлені.