Фінансово-економічний аналіз підприємства

Фінансовоекономічний аналіз – основа для прийняття управлінських рішень (в т.ч. акціонерами), одержання кредитів, залучення інвестицій.

Надається у вигляді експертна ув’язнення, в якому узагальнюються показники, що характеризують фінансовоекономічний стан підприємства.