Комплексний аудит

Комплексний аудит здійснюється з метою підтвердження залишків балансу, а також правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку і складання звітності. Всі необхідні первинні документи, регістри, фінансову та податкову звітність перевіряються суцільним або вибірковим методом (в залежності від рішення аудитора) для отримання достатніх і обгрунтованих доказів відображення умов фінансової та економічної діяльності підприємства, її достовірність у всіх істотних аспектах, відповідність нормам українського законодавства, стандартам бухгалтерського обліку, облікової і фінансову політику підприємства.

Комплексний аудит може застосовуватися в наступних випадках:

• в разі зміни вищого керівництва, його засновників або бухгалтерів, в конфліктних ситуаціях з представниками органів влади та в інших видах спорів;
• на вимогу вищестоящих організацій відповідно до законодавства України (наприклад, аудит підприємств, які відчувають труднощі, приватизаційний аудит);
• в разі скарг і претензій, а також при складанні судових позовів;
• на прохання інвестора щодо необхідних інвестицій в підприємство з метою визначення їх суми або умов отримання інвестицій, для контролю за використанням отриманих коштів;
• за ініціативою засновників, акціонерів при прийнятті рішення про ліквідацію або реорганізацію бізнесу;
• при необхідності підготовки компанії до комплексної щорічної перевірки контрольними органами.