Правовий супровід

Юристи ACCOUNT мають досвід з:
• врегулювання спорів у судовому та досудовому порядку;
• підготовки проектів договорів експертизи існуючих договорів;
• вирішення корпоративних питань, починаючи від створення юридичної особи її функціонування, закінчуючи припиненням юридичної особи;
• консультування щодо законодавство про працю;
• багатьох інших питаннях з якими стикається юридична особа під час своєї господарської діяльності.