Обов’язковий аудит

Обов’язковий аудит – це щорічна перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності підприємств з метою висловлення незалежної думки аудитора про їх достовірність у всіх істотних аспектах і відповідність вимогам законів України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших норм.

Проведення подібного роду аудиту є обов’язковим для:

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств-емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб’єктів господарської діяльності, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному розголошенню, за винятком установ і організацій , які повністю перебувають на утриманні держбюджету;

2) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;

3) емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Проведення аудиту також є обов’язковим і в інших випадках, передбачених законами України.