Послуги

Наша компанія надає широкий спектр послуг, серед яких Ви знайдете саме те, що необхідно для ефективної роботи та розвитку Вашого бізнесу.
Ми проведемо професійний аналіз діяльності Вашого підприємства, дамо компетентну оцінку та рекомендації щодо поліпшення якості роботи організації.

Аудит

Аудит ще ніколи не був настільки важливий як сьогодні. В сучасному бізнес-оточенні набагато більше недовіри і скептицизму до фінансової звітності компаній ніж будь-коли раніше. Інвестори втратили довіру до корпоративного управління і очікують більшого: більшої надійності, посиленого контролю і явних доказів внутрішнього аудиту.

Консалтинг

Консалтинг – послуги, що надаються незалежними і професійно підготовленими фахівцями з метою допомогтикерівникові організації в діагностиці, аналізі та практичному вирішенні управлінських та виробничих питань.

Бухгалтерський облік

Почнемо із з’ясування того, що собою насправді являє бухгалтерський облік (аутсорсинг). Це означає передачу частини відповідальності по бізнес-процесам провайдеру в певних секторах, який має менші витрати (приваблива ініціатива для перерозподілу робочої навантаження), певний рівень стабільності і також є засобом оптимізації оподаткування для вашого бізнесу.

Правовий супровід

Юристи ACCOUNT мають досвід з: • врегулювання спорів у судовому та досудовому порядку; • підготовки проектів договорів експертизи існуючих договорів; • вирішення корпоративних питань, починаючи від створення юридичної особи її функціонування, закінчуючи припиненням юридичної особи; • консультування щодо законодавство про працю; • багатьох інших питаннях з якими стикається юридична особа під час своєї господарської діяльності.