Законодавство про працю

Фахівці ACCOUNT допоможуть:

– прийняти працівника на роботу, його перевести на іншу посаду та у разі потреби звільнити;

– забезпечити процедуру звільнення працівників у зв’язку із зміною в організації виробництва і праці, ліквідації підприємства;

– розробити та впровадити внутрішні трудові документи.

– здійснити представництво в суді, у разі виникнення трудових спорів.